loader

Nezbytná meziroční úprava cen komponent od dodavatelů:

Sicor od 1.1.2021

Metron od 15.2.2021 (ceny náhradních dílů zůstávají zachovány)

BV Brumovice od 22.2.2021- dveře

Montanari od 1.3.2021

PFB  od 1.3.2021